Våra 3D scanners

 • Customized innovations tillhandahåller flertalet nyutvecklade 3D scanners för att du som återförsäljare skall kunna prova ut formgjutna fotbäddar och skoinlägg på dina patienter på ett användarvänligt, snabbt och enkelt vis under ditt vanliga nybesök.
 • Du slipper tillverkningsprocessen och får formgjutna skoinlägg levererade till dig och din patient. Färdigmodellerade och inslipade.
 • Inläggen kommer i ortopedmarknadens bästa material med specialskicktad EVA och Poron. Fotbäddarna har en traditionell form och liknar inte de enklare material och metoder där man formar inlägget direkt på foten (vanligt förekommande på svenska marknaden. Ger ett enklare inlägg)
 • Skoinläggen är tillverkad i samma individuella form och material som tillhandahålls på landstingsansluten ortopedteknisk verkstad. 
 • Du 3D scannar din patients fötter med utvald scanner. Scanningen tar några minuter och filen mailas sedan krypterad till Customized. Ortopedtekniker på Customized analyserar, modellerar och fräser ut skoinläggen på vår ortopedverkstad i Stockholm. De levereras inom kort till din praktik 100% färdiga för utprovning.
 • Du behöver ingen tidigare erfarenhet av ortopediska skoinlägg. 

Pelar scanner

Vår stationära 3D scanner är perfekt för butikskoncept. Scanning, videoanalys, programvara, allt i ett.

 • scannar foten på 3 sekunder
 • kameror för tredimensionell scanning
 • Kamera för inspelning av gånganalys
 • Sulväljare för möjlighet till ett enklare PREFAB inlägg direkt i butik.

Laser 3D scanner

Vår portabla 3D scanner, Kopplas till din dator med tillhörande programvara.

 
 • kameror för tredimensionell scanning
 • Scannar foten på 3 sekunder
 • 4 sekunder per objekt
 • scannar fot, tramplåda & negativ
 • Sulväljare för att visa vilken PREFABsula som passar bäst

IPAD scanner

Vår portabla scanner som kopplas ihop med din iPad tillhörande app. 

 • 2D och 3D data
 • Tar ca 30 sekunder 
 • scannar fot, tramplåda & negativ