Fothälsa


Det finns ingen bransch som har i närheten av antal belastningsskador som inom Bygg/Service/Industri. Ponera att du bär dina arbetsskorskor 8-10 timmar samt går mellan 10 000 till 20 000 steg om dagen.
Utan det aktiva stöd som fötterna ger så är det mycket svårt att utföra ett rörligt arbete. Därför är det viktigt att ta hand om dina fötter. Ortopediska sulor stabiliserar fot och underben och rätar ut felställningar i kroppen. Du får bättre avlastning för att kroppen ska få mer vila och du förebygger även belastningsskador.

Problem som kan förebyggas med hjälp av ortopediska sulor.

  • Inflammation i senfäste
  • Hälsporre/plantar fasciit
  • Benhinneproblem
  • Höft- och ländryggsproblem
  • Uttrampad hälkudde
  • Mortons tå, nervinklämmning
  • Hallux valgus
  • Hälseneinflamation

Certifieringar & skyddsskor

Skyddsskor är personlig skyddsutrustning och ska tillhandahållas av arbetsgivaren.  Arbetstagaren är skyldig att använda skyddsskor, liksom annan personlig skyddsutrustning, efter arbetsgivarens anvisning.
Skorna ska vara CE-märkta. Detta innebär att de uppfyller grundläggande krav från vissa angivna skydds- och funktionssynpunkter.

Man får endast använda inläggssulor i skyddsskor som är godkända av tillverkaren. Om man gör ortopediska eller andra förändringar i skyddsskor som påverkar skyddsfunktionen gäller inte längre tillverkarens CE-märkning.

Customized samarbetar med flertalet ledande skoproducenter i Skandinavien.
Genom certifieringsarbeten tillsammans med de olika skyddskoproducenterna så ser vi till att dem ortopediska sulorna uppfyller tillverkarens krav för att upprätthålla en CE-märkning samtidigt som att vi tar det ortopediska ansvaret, detta för att du kan känna dig trygg på din arbetsplats. Tidigare har det varit svårt att hitta certifierade ortopediska sulor på PPE-marknaden.