ipad scanners

Är du fotterapeut, naprapat, kiropraktor, fysioterapeut eller annan behandlare?

  • Customized innovations tillhandahåller en nyutvecklad 3D scanner till din Ipad för att du som terapeut skall kunna prova ut formgjutna fotbäddar och skoinlägg på dina patienter på ett användarvänligt, snabbt och enkelt vis under ditt vanliga nybesök.
  • Du slipper tillverkningsprocessen och får formgjutna skoinlägg levererade till dig och din patient. Färdigmodellerade och inslipade.
  • Inläggen kommer i ortopedmarknadens bästa material med specialskicktad EVA och Poron. Fotbäddarna har en traditionell form och liknar inte de enklare material och metoder där man formar inlägget direkt på foten (vanligt förekommande på svenska marknaden. Ger ett enklare inlägg)
  • Skoinläggen är tillverkad i samma individuella form och material som tillhandahålls på landstingsansluten ortopedteknisk verkstad. 
  • Du 3D scannar din patients fötter med ett scanningtillbehöret som fästs på din Ipad. Scanningen tar några minuter och filen mailas sedan krypterad till Customized. Ortopedtekniker på Customized analyserar, modellerar och fräser ut skoinläggen på vår ortopedverkstad i Stockholm. De levereras inom kort till din praktik 100% färdiga för utprovning.
  • Du behöver ingen tidigare erfarenhet av ortopediska skoinlägg.
  • I samband med att du blir en partner till oss kommer du att utbildas inom fotortopedi, skoteknik och ortopedteknik. Steg 1, 2 och 3.

Är du intresserad av att bli en certifierad partner? Kontakt
Terapeuten scannar av och skickar filen på fotavgjutningen
Terapeuten scannar av och skickar filen på fotavgjutningen
Customized analyserar, CAD:ar och modellerar färdigt skoinläggen
Customized analyserar, CAD:ar och modellerar färdigt skoinläggen
De formgjutna skoinläggen fräses ut och levereras klara för användning
De formgjutna skoinläggen fräses ut och levereras klara för användning